Nowa Huta – Krakowscy Przewodnicy.pl

Motyw przewodni

Nowa Huta to pierwsze miasto w powojennej Polsce wzniesione w całości od podstaw. Została założona na najżyźniejszych ziemiach rolniczych na wschód od Krakowa. Lokowanie Nowej Huty w tym miejscu miało względy polityczne. Projektantem miasta był architekt Tadeusz Ptaszycki, który nawiązał do wielkich kompozycji europejskich, wzorując się między innymi na paryskim placu Pigalle. Nowa Huta do dziś jest najlepszym przykładem stylu zwanego realizmem socjalistycznym. Obecnie jest dzielnicą Krakowa. Przewodnik jest obecny cały czas podczas wycieczki, opowiadając o poszczególnych atrakcjach.

Wycieczka trwa około 3 godziny.

Ogólny opis trasy

Jest to wycieczka autokarowa. Dojeżdżamy do "serca" Nowej Huty, który stanowi Plac Centralny im. Ronalda Reagana. Następnie Aleją Tadeusza Ptaszyckiego jedziemy obok kopca Wandy pod główną bramę kombinatu im. Tadeusza Sędzimira. Tutaj zobaczymy dwa monumentalne budynki administracji, nazywane Pałacem Dożów. Stąd Aleją Solidarności objeżdżamy najstarsze osiedla Nowej Huty, poznając charakterystyczną architekturę socrealizmu. Na koniec odwiedzimy najsłynniejszy kościół Nowej Huty – Arkę Pana.

Trasa może zostać zmieniona na życzenie Klientów.